• مبدا :

  بوشهر

 • مقصد :

  مشهد

 • 1,310,000 تومان

  تور هوایی

  هتل آپارتمان غدير
  2 تخته
  ایر تور
  صبحانه
  ناهار
  شام
  استقبال فرودگاهي با پرواز ايرتور - صبحانه - ناهار - شام - سرويس به حرم رايگان
  3 شب
  تاریخ رفت : 1398/06/18 - 18:30
  تاریخ برگشت : 1398/06/21 - 15:00
 • 1,470,000 تومان

  تور هوایی

  هتل آپارتمان غدير
  2 تخته
  ایر تور
  صبحانه
  ناهار
  شام
  استقبال فرودگاهي با پرواز ايرتور - صبحانه - ناهار - شام - سرويس به حرم رايگان
  3 شب
  تاریخ رفت : 1398/06/17 - 18:00
  تاریخ برگشت : 1398/06/20 - 15:00