• مبدا :

  شیراز

 • مقصد :

  مشهد

 • 1,160,000 تومان

  تور هوایی

  هتل آپارتمان غدير
  2 تخته
  ایر تور
  صبحانه
  ناهار
  شام
  استقبال فرودگاهي با پرواز ايرتور - صبحانه - ناهار - شام - سرويس به حرم رايگان
  3 شب
  تاریخ رفت : 1398/06/18 - 11:45
  تاریخ برگشت : 1398/06/21- 14:45
 • 1,210,000 تومان

  تور هوایی

  هتل آپارتمان غدير
  2 تخته
  ایر تور
  صبحانه
  ناهار
  شام
  استقبال فرودگاهي با پرواز ايرتور - صبحانه - ناهار - شام - سرويس به حرم رايگان
  3 شب
  تاریخ رفت : 1398/06/18- 11:45
  تاریخ برگشت : 1398/06/21- 14:45
 • 1,280,000 تومان

  تور هوایی

  هتل آپارتمان غدير
  2 تخته
  ایر تور
  صبحانه
  ناهار
  شام
  استقبال فرودگاهي با پرواز ايرتور - صبحانه بوفه - ناهار - شام - سرويس به حرم رايگان
  3 شب
  تاریخ رفت : 1398/06/17- 11:45
  تاریخ برگشت : 1398/06/20- 14:45